Siemens

Siemens

Siemens AG là hãng điện khí lớn nhất của CHLB Đức và châu Âu, các trụ sở quốc tế của Siemens đóng ở Berlin và Munchen. Công ty này có 6 lĩnh vực kinh doanh: Tự động hóa & điều khiển, điện lực, vận tải, y tế, thông tin và liên lạc và chiếu sáng


Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 1 bản ghi được tìm thấy.