Nihon Kohden

Nihon Kohden

Nihon Kohden Corporation là nhà sản xuất, phát triển và phân phối thiết bị điện tử y tế hàng đầu tại Tokyo, bao gồm EEG, hệ thống đo EMG, ECG, màn hình bệnh nhân và hệ thống thông tin lâm sàng, với các công ty con ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á.


Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 2 bản ghi được tìm thấy.