KY MEDICARE

KY Medicare

KY Medicare chuyên sản xuất các máy móc thiết bị y tế, thiết bị chụp X- Quang có công nghệ tiên tiến tại Hàn Quốc