Kernel

Kernel

Kernel là một doanh nghiệp có cổ phần lớn trong việc sản xuất, marketing và dịch vụ về các thiết bị y tế của R&D. Công ty Kenel được công nhận đạt chứng chỉ chất lượng ISO9001, và chứng nhận UN.


Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 3 bản ghi được tìm thấy.