Healgen

Healgen

Healgen Scientific chuyên về các xét nghiệm miễn dịch chất lượng sản xuất. Kể từ khi thành lập vào năm 2007, chúng tôi đã cố gắng để phát triển các thiết bị đáp ứng và vượt quá tiêu chuẩn công nghiệp. Quá trình sản xuất được hỗ trợ bởi nghiên cứu và phát triển đội ngũ tương tác và có tay nghề cao của chúng tôi, những người đang tích cực xác định lại hiệu quả và thiết kế các sản phẩm của chúng tôi. Nhãn hiệu chính xác, Healgen, ImuMed và DIAGNOSTAR đang được sản xuất và sản xuất bởi Healgen.