Chammed

Chammed

CHAMMED CO ,. LTD. đã được sản xuất thiết bị y tế, điều trị ENT, ghế, hệ thống thị giác,nội soi y tế, thiết bị chăm sóc hô hấp, .... Chúng tôi đã xuất khẩu  các thiết bị khoảng 60 quốc gia trên thế giới.