Aloka

Aloka

Aloka bắt đầu được thành lập từ những năm 1950, sau khi bộ phận thiết bị y tế tách ra khỏi công ty Radio Nhật Bản ( Cty phát thanh Nhật Bản). Ban đầu, công ty có tên là công ty TNHH Y tế và Vật Lý.

Đến những năm 1960, Các thế hệ máy siêu âm Aloka A-mode, B-mode được đưa ra thương mại trên toàn thế giới. Model đầu tiên được thương mại có tên gọi là SSD-2.

Trong một báo cáo vào ngày 31/12/2006. Aloka đã bán được tổng cộng 200000 đơn vị máy siêu âm, con số được thống kê từ model đầu tiên cho đến năm 2006. Đây là mốc lớn nhất mà một hãng sản xuất máy siêu âm chẩn đoán ghi nhận được.

Năm 2011, Aloka trở thành một phần của tập đoàn Hitachi Nhật Bản. Mọi hoạt động của Aloka chuyển thành Hitachi Healthcare.